Kennissessie ‘Trauma en het lichaam’

De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden en de impact wordt, al dan niet bewust, op een lichamelijke manier ervaren en beleefd. Maar wat gebeurt er bij trauma precies in het lichaam? Hoe herstel je de verbinding tussen je lijf en je brein? En wat kun je als naaste doen om jouw familielid hierin te steunen?

Daarover gaat de nieuwe kennissessie van MIND Ypsilon. De sessie is online (via Zoom) voor iedereen bij te wonen en vindt plaats op donderdag 7 december 2023 vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan gratis via deze link.

Speciale gast is Anne Marsman. Zij is psycholoog, trainer bij Trauma Company en grondlegger van het online platform Traumanet, dat onlangs is gelanceerd. Marsman is gepromoveerd op onderzoek naar de langetermijnimpact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift Beyond dis-ease and dis-order combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaringen en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Maar Anne is deze kennissessie niet alleen. Ook haar partner Frank is bereid om zijn ervaringen als naaste te delen. Niet één, maar twee sprekers dus!

Marsman pleit voor meer lichaams- en ervaringsgerichte behandelingen binnen het psychotraumaveld. ‘Ik ben ervan overtuigd, en velen met mij, dat trauma juist ook heel veel met het lijf doet en te maken heeft. En het dus ook op dat niveau behandeld moet worden.’ Ook is het belangrijk om te beseffen dat iemands ‘probleem’ eveneens een oplossing voor het daadwerkelijke probleem kan zijn, aldus Marsman. ‘Erkennen dat bepaald gedrag ook functioneel kan zijn (geweest) in een bepaalde context, kan heel helpend zijn. Het niet afkeuren, maar duiden en begrijpen, en van daaruit zoeken naar een andere weg.’