Workshop naasten online

  • Moet ik er nu wel óf niet iets over zeggen?
  • Moet ik boos worden of juist niet?
  • Moet ik wel of niet het gesprek aangaan?
  • En hoe begin ik dan?
  • Moet ik hulp inschakelen?
  • Kan ik me er beter niet mee bemoeien of juist wel?

Loopt u als moeder/vader, broer/zus, oma/opa, partner of goede vriend(in) van iemand met een eetprobleem ook met soortgelijke vragen rond? En zou u hierover graag met lotgenoten en ervaringsdeskundigen willen sparren? Dat kan bij Stichting JIJ. Jaarlijks organiseren we gratis informatiebijeenkomsten en workshops voor naasten van mensen die kampen met eetproblematiek.

Online voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten

Tijdens de informatiebijeenkomsten is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van eigen ervaringen. De invulling wordt afgestemd met de aanwezigen. De voorlichting wordt gegeven door iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad, samen met iemand die hiermee als naaste de situatie heeft meegemaakt en hiermee heeft leren omgaan. Zij geven tips, adviezen en informatie. Uw privacy wordt gerespecteerd.

De opzet van de workshop is hetzelfde als de voorlichtingsbijeenkomst, alleen is er bij de workshops sprake van een actievere deelname. In de workshop is er nog meer ruimte voor deelnemers om situaties of voorbeelden in te brengen. Daarnaast oefenen de deelnemers met het omgaan met moeilijke situaties en het aanbieden van de beste ondersteuning.