Trauma is een breed begrip, voor ieder mens kan het iets anders betekenen. Lees hier een verzameling persoonlijke omschrijvingen.

Traumanet is een online platform rondom trauma en heling, speciaal ontwikkeld voor iedereen die direct of indirect met trauma te maken heeft (gehad). Haar belangrijkste doel: mensen laagdrempelige informatie, (h)erkenning en handvatten bieden om met de gevolgen van trauma om te kunnen gaan.

Één centrale plek voor informatie, (h)erkenning en handvatten

Middels een online platform waar op één centrale plek informatie, verhalen en handvatten worden gedeeld, wil Traumanet bezoekers helpen om – onafhankelijk van professionele zorg – kennis en inzicht in trauma te vergroten. Daarnaast biedt ze verschillende praktische tips en tools om met gevolgen van trauma om te kunnen gaan. Zelf, maar ook als naaste of betrokkene.

Initiatiefnemer met eigen ervaring

Traumanet is een initiatief van psycholoog Anne Marsman, die in 2021 promoveerde op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten. Met Traumanet zet ze het combineren van kennisbronnen rondom het thema trauma voort door samen te werken met professionals, wetenschappers en mensen met eigen ervaring.