Vluchtelingen met psychische klachten en middelengebruik

GGZ Ecademy

In dit leertraject van GGZ Ecademy leer je om middelengebruik of psychische klachten bij vluchtelingen tijdig te herkennen. Zo kan op tijd de juiste hulp worden geboden. Dit voorkomt verergering of ontstaan van andere problemen.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel is het kunnen herkennen van psychische klachten en riskant middelengebruik bij vluchtelingen en statushouders. 

Subleerdoelen zijn het kunnen benoemen: 

 • wat het doel en belang is van vroegsignalering; 
 • wat signalen van psychische klachten zijn; 
 • wat signalen van middelengebruik en risicovol gokken/gamen zijn; 
 • hoe klachten laagdrempelig bespreekbaar gemaakt kunnen worden; 
 • naar welke professionele zorg je kan verwijzen. 

Extra informatie

Dit leertraject is ontwikkeld in opdracht van en gefinancierd door Jellinek.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor intermediairs en semi-professionals die vanuit hun beroep of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij vluchtelingen en statushouders. Bijvoorbeeld: 

 • (sociaal) beheerders  
 • buurtteammedewerkers  
 • aanspreekpunten en vertrouwenspersonen 
 • taalmaatjes 
 • medebewoners 

En verder voor:

 • Begeleider
 • Agoog