Patiëntgericht communiceren in de GGZ

Remke van Staveren | Boom

Patiëntgericht communiceren voor de best mogelijke ggz

Een nieuwe, herstelondersteunende ggz begint bij een nieuwe taal en manier van denken. Patiëntgericht communiceren is een wijze van communiceren die gericht is op herstel, eigen regie en empowerment. Het leerboek Patiëntgericht communiceren in de ggz dient als inspiratiebron voor alle hulpverleners in de ggz die samen met hun patiënten of cliënten willen werken aan herstel. ‘Patient-centered communication’ is een medisch communicatiemodel dat al decennia wordt onderzocht, onderwezen en toegepast, vooral in Engelssprekende landen, en dat zijn waarde ruimschoots heeft bewezen. 

Nieuwe hoofdstukken in de tweede editie van Patiëntgericht communiceren in de ggz

Patiëntgericht communiceren was altijd al gericht op het versterken van wat er goed gaat, en waar de patiënt of cliënt goed in is. Eigen regie en empowerment lopen als een rode draad door het boek. In deze herziene editie van Patiëntgericht communiceren in de ggz zijn twee nieuwe hoofdstukken opgenomen die samen met ervaringsdeskundigen zijn geschreven: autisme en herstelondersteunende taal. Ook zijn in deze editie veel moderne, herstelondersteunende concepten geïntegreerd. Het boek is voorgeschreven literatuur voor psychiaters in opleiding.

Patiëntgericht communiceren door de ogen van een patiënt

Wouter van den Berg, patiënt/ervaringsdeskundige: ‘Zó wil ik behandeld worden als patiënt: erkenning krijgen, gehoord worden, persoonlijke interesse voelen, gelijkwaardigheid bemerken, hoop gevend en leidend tot empowerment. Lees dit boek, zou ik zeggen. Laat je raken en toon dat ook als teken van empathie!’

Aanbevelingen door andere ggz professionals

Fredrike Bannink, klinisch psycholoog/auteur oplossingsgerichte leerboeken: ‘Een boek waarmee aan de kunst van het aansluiten recht wordt gedaan! Dit vlot geschreven en praktische boek laat zien hoe je met patiëntgerichte communicatie de kans op tevredenheid vergroot, met positieve gezondheidseffecten. Daartoe lenen zich vooral vaardigheden uit de motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie.’

Peter van Harten, hoogleraar psychiatrie:‘Zoals Carl Rogers al aangaf is ‘echtheid’ het belangrijkste element in de relatie met de cliënt, en daarvoor is persoonlijke ontwikkeling nodig. Toch kun je de techniek en de systematiek van de gespreksvaardigheden leren uit dit uitstekende, veelomvattende en helder geschreven leerboek. Het is geschikt voor alle hulpverleners en leest nog plezierig ook!’

Auteur

Remke van Staveren

Remke van Staveren (1966) is psychiater. Na haar studie geneeskunde deed ze de vervolgopleiding tot huisarts. Als huisarts gaf zij tevens les in arts-patiëntcommunicatie aan geneeskundestudenten. Van 2005 tot 2010 volgde zij de opleiding tot psychiater bij GGZ Friesland in Leeuwarden en GGZ inGeest in Amsterdam.